Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 698
Năm 2021 : 7.171
 12/06/21  Công khai tài chính  45
Công khai tài chính theo thông tư 36 trường TH&THCS Song An 2020-2021
 12/06/21  Công khai tài chính  49
Kết quá tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 và đỗ THPT chuyên năm học 2021-2022
 13/09/18  Công khai tài chính  214
Công khai tài chính - học phí- ngân sách trường THCS Song An
 14/12/17  Công khai tài chính  278
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014
 14/12/17  Công khai tài chính  288
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014
 14/12/17  Công khai tài chính  233
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2013 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
 14/12/17  Công khai tài chính  242
CÔNG KHAI CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀ THU NGOÀI KHÁC NĂM HỌC 2013-2014
 14/12/17  Công khai tài chính  249
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới