Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 698
Năm 2021 : 7.171

Các nội dung hướng dẫn sử dụng website Viettelstudy để dạy học trực tuyến

Nội dung chi tiết

VIETTELSTUDY - VIDEO 1 | HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN

VIETTELSTUDY - VIDEO 2 | HƯỚNG DẪN TẠO KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU

VIETTELSTUDY - VIDEO 3 | HƯỚNG DẪN TẠO PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN + SỬ DỤNG ZOOM

VIETTELSTUDY - VIDEO 4 | HƯỚNG DẪN TẠO NGÂN HÀNG CÂU HỎI

VIETTELSTUDY - VIDEO 5.1 | HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI, KIỂM TRA, BÀI TẬP VỀ NHÀ TỰ LUẬN VÀ CHẤM BÀI

VIETTELSTUDY - VIDEO 5.2 | HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI, KIỂM TRA TỪ FILE ĐỀ PDF VÀ XEM KẾT QUẢ LÀM BÀI

VIETTELSTUDY - VIDEO 5.3 | HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI, KIỂM TRA TỪ NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới